Geschiedenis

Geschiedenis

Omstreeks 1918 is Pieter Jozias van de Velde gestart met bakkerij van de Velde op de markt in Sluis.
De precieze datum is helaas onbekend. In de tweede wereld oorlog is Sluis zwaar gebombardeerd en is vrijwel alle documentatie verloren gegaan.
Wel is er een ansichtkaart gevonden van 1920.

Na de tweede wereld oorlog is de familie van de Velde verhuisd naar Terneuzen, waar ze opnieuw een bakkerij zijn begonnen aan de Dijkstraat in Terneuzen.

Op foto 1: Piet en Jannie van de Velde
Op foto 2: Piet en Jannie van de Velde en rechts Sjaak van de Velde
Op foto 3: Piet van de Velde op de bakfiets door Terneuzen
Op foto 4: Piet, Jannie, Jozias (de oude man) en op de voorgrond Ada en Sjaak van de Velde

In 1960 wordt de huidige bakkerij gebouwd aan de Zuidlandstraat 24.

Op foto 1: De opening (1960) van de Bakkerij aan de Zuidlandstraat 24
Op foto 2: Het interieur van de winkel in 1960
Op foto 3: Sjaak van de Velde

In 1978 nemen Sjaak en Aukje van de Velde de zaak over van Piet van de Velde.


Op foto 1: Piet en Mark van de Velde
Op foto 2: Aukje, Mark, Stefan, Lennart en Piet van de Velde (op de achtergrond Slagerij Schneider)